[Startside]   [Om oss]   [Produsenter]   [Internet]  [Kurser]   [Foreskrifter]   [Ansatte]   [Kontakt]

 

Kurser...
 

1. Generell antenneteknikkca

75 min

Frekvenser for radio- og TV- overføring.
Valg av antenner.
Generelt om Yagi-antenner.
Antennemontering.
Generell oppbygging av et H3/D3-nett.
Hvilke kabeltyper bruker hvor?
Generell info om fordelere/avgrenere.
Krav til antennekontakter.

 


2. SMATV-anlegg/hovedforsterker”

30 min

Generell oppbygging av SMATV-nett.
Programtilbud i slike nett

 


3. SAT.MF-anlegg” 

45 min

Hvorfor velge SAT.MF-anlegg?
Oppbygging av SAT.MF-nett for;
4 polarisasjoner
8 polarisasjoner

 


4. Skipsanlegg”

45 min

Oppbygging av skips-antenneanlegg.
Forskjell fra vanlige antenneanlegg.

 


5.Antenneanlegg/utvidelse av antenneanlegg for enebolig”

45 min

Anlegg med egne antenner;
Terrestrisk
Terrestrisk + satellitt.
Anlegg som er tilkoplet kabel-nett.

 

6. Beregning av små antenneanlegg m/ beregnings- oppgave”

90 min

Spesifikasjoner for antenneanlegget
I følge tekniske forskrifter.
Krav utover forskriftene.
Forslag til nettstruktur. 
Tekniske beregninger av;
C/N i nettet.
IMA i nettet.
Utgangsnivå fra forsterker.
Valg av forsterkermateriell.
Oppgave.

 

7. Plassering av antenner, montering av F-plugger”

30 min

Montering av radio- og TV-antanner, hvilke antenner monteres hvor?
Montering av F- og IEC-plugger.

 

8. Digital  Radio og TV-overføring”

30 min

Generelt om digital overføring.
TVRO-mottak.
QPSK – PAL overføring.
QPSK – QAM ovedføring.
Fordeler og ulemper med de forskjellige overføringer.

 

9.   Tekniske forskrifter”

60 min

Administrative bestemmelser.
Tekniske bestemmelser.
Autorisasjon.

 
 

  © Copyright by Sven Inge Henningsen • E-mail: sven.inge@itsystemer.com uppdaterad: 2004-12-14