[Startside]   [Om oss]   [Produsenter]   [Internet]  [Kurser]   [Foreskrifter]   [Ansatte]   [Kontakt]

 

Om oss...
 
GRG-Macab AS ble startet 01.02. 2004 og vi driver med engrosalg av antenne- og KTV-materiell. Selv om firmaet er nystartet, har vi som jobber i GRG, inntil 30 års erfaring innen antenne/KTV-bransjen fra NEBB AS, EB Handel AS, ABB Asea Skandia AS, Tele-Engineering AS, GRG Antennesystemer AS og Ka-Tel A/S.GRG’s konsept er import Casumo og engrosalg av antennemateriell samt prosjektering og beregning av alle typer antenneanlegg.

Vi kan også være behjelpelig med sluttkontroll og utfylling av nødvendige skjema i forbindelse med anlegg hvor vi skal levere/har levert materiellet.

GRG har KIA- autorisasjon.  
GRG kan levere det meste av antennerelaterte produkter så som;
            Antenner for vanlig- og profesjonelt bruk
            Mastfiltre og mastforsterkere
            H2-og H3-forsterkere med nødvendig utstyr for QPSK,QAM og DTT
            Fibernoder
            Fordelere og avgrenere
            Antennekontakter
           
Koaksialkabel

I tillegg holder vi kurs for el-installatører i tema som;
            Generell antenneteknikk
            Oppbygging av store og små antenneanlegg
            SAT.MF-nett
            SMATV-nett
            Antenneanlegg i eneboliger
            Beregning av antenneanlegg
           
DVB-overføring
Vi har avtale med følgende produsenter/produkter:

Mer informasjon finner du i vor. "Presentasjons folder"
(PDF 625 kB)

 

  © Copyright by Sven Inge Henningsen • E-mail: sven.inge@itsystemer.com uppdaterad: 2004-12-14